เอ็นทีเค คาร์เรนท์

คุณนนทกร วิเชียร (คุณมด)
              Tel : 081-6909412,082437-8690 LINE : 081-6909412 
168/4 หมู่ 1 ซอยพรุฉิมพลี 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110